An Giang xử lý nghiêm buôn lậu phế liệu

.
Nguồn: giaoduc.net.vn