Dừng dự án BOT nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 2

.
Nguồn: giaoduc.net.vn