UBND quận Hà Đông gặp mặt các cơ quan thông tin, báo chí

.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo quận Hà Đông đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của UBND quận Hà Đông.

Theo đó, năm 2018 quận Hà Đông đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 15,77% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 17,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tăng 16,62%. Sản xuất nông nghiệp phát triển được nhiều vùng rau, cây ăn quả an toàn và hoa cho giá trị cao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4,121 tỷ đồng, đạt 101,7% so với dự toán giao.

ubnd quan ha dong gap mat cac co quan thong tin bao chi

Đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự buổi gặp mặt tại UBND quận Hà Đông

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được đẩy nhanh, triển khai đồng bộ và có chuyển biến tích cực hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng, chất lượng môi trường, thu hút đầu tư được nâng cao với 37 dự án được cấp phép đầu tư.

Tình hình quản lý trật tự - mỹ quan đô thị có chuyển biến rõ rệt trong cả ý thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo người quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác Xã hội hóa các điểm chân rác làm vườn hoa, công viên, nơi sinh hoạt Thể thao cộng đồng cho dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường các khu dân cư.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các mặt văn hóa, giáo dục được giữ vững và phát triển; chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao; quận đã quan tâm xây dựng 7 trường học cho các cấp trong năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, thất nghiệp được duy trì ở mức thấp.

Công tác CCHC được quận và các phường chủ động rà soát, cắt giảm TTHC và thời gian giải quyết cho công dân. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn theo đúng chỉ đạo của TP. Công tác khiến kiện, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đảm bảo.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, quận Hà Đông đã đề ra 18 chỉ tiêu và 9 giải pháp cơ bản để tiếp tục thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Phụng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cảm ơn các cơ quan thông tin, báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến cho quận. Thời gian tới, quận Hà Đông mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa của các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương và Hà Nội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Linh Anh

Nguồn: baomoi.me