Giá điều sụt giảm mạnh

Giá điều sụt giảm mạnh

Mùa điều 2019 đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ nhưng giá thu mua vẫn đang ở mức thấp, giảm khoảng 30% so với cùng...