Khơi thông nguồn vốn cho PPP

Khơi thông nguồn vốn cho PPP

Kinhtedothi - Để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, việc đề xuất những giải pháp toàn diện về cơ chế, chính sách để ...